Doe sociaal:
Energiescan

Duizend energiescans in midden- en klein bedrijf uitgevoerd

Er zijn bijna duizend energiescans uitgevoerd bij midden- en kleinbedrijf over de periode van november 2011 tot en met half mei 2013. Deze MKB energiescans werden uitgevoerd bij ondernemers in de hele provincie Overijssel. Dit geeft aan dat ondernemers geïnteresseerd zijn in het hebben van inzicht in hun energieverbruik en de mogelijke maatregelen om dit gebruik te verlagen.

Energiescan

In de provincie Overijssel zijn deze scans uitgevoerd met het energiescan instrument van MKB-Nederland. Over het hele land genomen zijn er al ruim 2500 ondernemers die van die instrument gebruik hebben gemaakt en daarbij komt dat 76 procent van de ondernemers aangeeft minimaal één van de maatregelen uit te gaan voeren of al uitgevoerd te hebben. Veruit de meest populaire maatregelen zijn op het gebied van verlichting, isolatie en verwarming.

7,2 miljoen

De economische impuls door dit project bedraagt naar verwachting ongeveer zo’n 7,2 miljoen euro met een gemiddelde besparing per bedrijf van ongeveer 2400 euro per jaar. Energie begint een steeds belangrijker onderwerk te worden binnen het bedrijfsleven, dit alleen al vanwege het kostenaspect, maar ook vanwege de wens om de bedrijfsvoering te verduurzamen. Daarnaast hebben veel bedrijven de wettelijke plicht werk te maken van energiebesparing en maatregelen met een terugverdientijd tot 5 jaar uit te voeren.

Voor ondernemers in de provincie Overijssel was er meer dan voldoende reden om extra in te zetten op het instrument van de energiescan. Met dank aan het instrument krijgen de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf een eenvoudig inzicht in hun energiegebruik en de energiebesparende maatregelen die ze kunnen uitvoeren.