Doe sociaal:
Innoversum Innovatiecongres

Innovatieve ideeën kunnen budget krijgen

In de provincie Overijssel is het sinds kort mogelijk voor innovatieve ideeën uit het bedrijfsleven een ondersteuning te ontvangen van de provincie door middel van een lening. Tijdens het Innoversum innovatiecongres in Enschede op 29 mei 2013 heeft gedeputeerde Rietkerk de oprichting van het Innovatiefonds ter waarde van 42 miljoen euro aangekondigd. Het fonds moet een belangrijke stimulans worden voor de ontwikkeling van de economie en de werkgelegenheid. Regio Twente vult het Innovatiefonds aan met 15 miljoen euro: dit bedrag is specifiek bedoeld voor Twentse business cases.

Voor wie is het bedoeld?

Het fonds is speciaal bedoeld voor midden- en kleinbedrijf ondernemers en samenwerkingsverbanden in de sector High Tech Systemen en Materialen, Kunstoffen en Chemie, Gezondheidszorg/Life Sciences. Aanvullend komen cross-overs tussen de genoemde sectoren en de sectoren Agrofood, Vrijetijdseconomie, Energie en Bouw in aanmerking.

Beschikbaarheid

Bedrijven die vernieuwende producten of processen willen ontwikkelen en naar de markt willen brengen, kunnen minimaal 100.000 euro en maximaal 1,5 miljoen euro lenen uit het fonds. Op dit moment is er 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de eerste aanvragen. De aanvragen worden vervolgens bekeken en beoordeelt door een onafhankelijke investeringscommissie. De verwachting is dat bedrijven en organisaties storm gaan lopen voor de leningen omdat banken in tijden van crisis een stuk minder uitlenen.

Economie

Op de lange termijn moet dit een enorme boost geven aan de economie. Door dat de bedrijven nu eindelijk kunnen lenen kunnen zij doorgroeien en kunnen er uiteindelijk banen gecreëerd worden. Al met al is dit zeer positief nieuws voor de economie, zowel lokaal als landelijk.