Doe sociaal:

MKB-Banner-home

Lokale Overijsselse economie vroeger

De economie van Overijssel heeft in de afgelopen eeuwen pieken en dalen gekend. Uit de verschillende ontwikkelingsrichtingen van de regio’s is de verscheidenheid van het gebied af te leiden. Zo was in het zuidelijke deel van de provincie de melkveehouderij vroeger dominant, samen met de fruitbedrijven. De economische ontwikkeling in het gebied is hier op gebaseerd: er ontstonden zuivelfabrieken en fruitveilingen. De melkveehouderij is ook in andere delen van Overijssel dominant, zoals Salland ten oosten van Deventer. Ook steenfabrieken waren veel te vinden in dit gebied.
Twente was voor een groot deel afhankelijk van de akkerbouw, met als belangrijkste afzetproduct aardappelmeel.

Textielindustrie

In samenhang met teruglopen van werkgelegenheid in deze sector is in de eerste helft van de 20e eeuw de textielindustrie tot bloei gekomen, met name in Twente. Dit gebied was goed bereikbaar vanwege de vele kanalen en daarnaast bestond de huisnijverheid hier al lang. Ook in deze textielsector ontstaat een teruggang van de werkgelegenheid, dit gebeurt in de jaren vijftig. Bedrijven fuseerden en gingen efficiënter werken, waardoor er minder arbeidskrachten nodig waren en er al gauw overproductie ontstond. Nieuwe technologiëen en materialen zorgden voor grote werkloosheid in het gebied. Wel zorgde de textielindustrie voor andere bedrijvigheid in het gebied, met name in de metaal- en elektrotechnische sector. In de jaren negentig trokken verschillende grote bedrijven van allerlei soort naar dit gebied, deels gestimuleerd door de overheid.

online

Ondernemer
Consumenten-knop