Doe sociaal:

MKB-Banner-home

Lokale Overijsselse economie nu

Duurzaamheid en innovatie zijn belangrijke pijlers voor de Overijsselse economie, die door de verschillende sectoren heen voelbaar zijn. Overijssel kent een zeer gevarieerde bedrijfsstructuur, waarin het MKB de boventoon voert. 99% van de Overijsselse bedrijven valt onder het MKB en deze bedrijven zijn sterk met elkaar verbonden. Net als in de andere provincies heeft er een afname van werkgelegenheid in de landbouw plaatsgevonden, in samenhang met een toename van banen in de industrie, de handel en de zakelijke dienstverlening. Ook de zorgsector is fors gegroeid. Deze dynamiek in de economie van de provincie heeft tijdelijk voor veel werkloosheid onder de bevolking gezorgd. Dit heeft er toe geleid dat grote bedrijven naar het gebied zijn gekomen om de economie te stimuleren.

Werkgelegenheid

De bouw en industrie zijn grote sectoren, daarnaast is de publieke sector een grote bron van werkgelegenheid. In de grootte van deze sectoren is binnen de provincie veel verscheidenheid te vinden tussen de verschillende regio’s. Het aandeel werkgelegenheid in de research & development sector is relatief hoog in de provincie, dit geeft aan dat innovatie een prioriteit is. Dit hangt sterk samen met de aanwezigheid van industrie in het gebied. Naast bovengenoemde sectoren speelt de toeristische sector een grote rol. Deze sector zorgt veelal indirect voor werkgelegenheid, via de horeca en detailhandel die de bestedingen van de toeristen niet kunnen missen.

online

Ondernemer
Consumenten-knop