Doe sociaal:

MKB-Banner-home

Ondernemen in Overijssel

Het ondernemersklimaat in Overijssel is erg gunstig, niet in de laatste plaats vanwege de centrale ligging en bereikbaarheid van het gebied. Het westelijke deel van de provincie is erg extern gericht, zowel qua mobiliteit van personen als qua financiële stromen. Vele forenzen wonen in dit gebied en investeringen worden gedaan door bedrijven van buiten dit gebied. Het oostelijke deel kent daarentegen weinig pendel. De band tussen Twente en Zwolle is niet zo sterk, ze opereren relatief onafhankelijk van elkaar. Zwolle heeft sterke relaties met het noordelijke deel van Nederland.

Economie

De economie is vrij stabiel, vanwege het grote aandeel MKB-bedrijven. Het aantal grote bedrijven in het gebied is gering, dit maakt de provincie minder kwetsbaar. Diversiteit zorgt ervoor dat als het in de ene sector minder gaat, er wel weer nieuwe kansen zijn ontstaan in een andere sector. De werkloosheid in het gebied ligt op dit moment iets boven het landelijk gemiddelde, hierbij gaat het veelal om lager opgeleiden. Het aantal ZZP’ers in de provincie neemt de laatste jaren sterk toe.

Gemeente stimulatie

Gemeenten stimuleren ondernemerschap waar mogelijk, met name via het onderhoud en waar nodig de aanleg van hoogwaardige bedrijventerreinen op zichtlocaties. De mogelijkheden op dit gebied verschillen per gemeente. De provincie zet zich met name in voor de bereikbaarheid en probeert de infrastructuur en het OV te optimaliseren.

online

Ondernemer
Consumenten-knop